Skip to main content

V rámci projektu Poznej svůj Liberec nabízíme komplexní zajištění terénní výuky (nejen) zeměpisu/geografie pro základní a střední školy Libereckého kraje v rámci vzdělávacích oblastí Rámcových vzdělávacích programů Člověk a příroda a Člověk a jeho svět. Pro terénní výuku máme vždy připraveny pracovní listy pro žáky, metodické příručky pro učitele a mapy lokality výuky.

Projekt je zaštítěn Centrem terénní výuky při Katedře geografie Technické univerzity v Liberci. Odborníci z katedry podílejí spolu se studenty učitelství na chodu a evaluaci terénní výuky v jeho rámci. Projektu se dostává podpory v rámci aktivity Učitelem moderně a odborně – reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006908. Terénní výuky v rámci projektu se již zúčastnilo několik škol Libereckého kraje (viz sekce Recenze).

Věříme, že terénní výuka je přirozenou součástí výuky zeměpisu/geografie a efektivní i zábavnou součástí vzdělávání. Klademe důraz na badatelskou formu vyučování (learning by doing), jak ji chápe např. Margaret Roberts. Budeme rádi, pokud se budeme moci stát Vašimi partnery pro terénní výuku.

Zeměpis/geografie nabízí vůbec největší potenciál mezipředmětových vazeb, proto jsme přesvědčeni o tom, že se geografickým metodám nelze při terénní výuce vyhnout. Výuka zeměpisu v terénu zajistí naplnění minimálně následujících mezipředmětových vazeb:  fyzika, chemie, přírodopis, dějepis/historie, občanská nauka/základy společenských věd, informatika, matematika, tělesná výchova, cizí jazyky.

Naši nabídku rádi přizpůsobíme požadavkům Vaší školy v ohledech časového či prostorového rozložení výuky, struktury úkolů pro žáky apod. Pro komunikaci s námi přejděte do sekce Kontakt. Projekt Poznej svůj Liberec je rozdělen do dvou lokalit výuky, přičemž každá se zaměřuje na odlišné fenomény a je vhodná pro určité roční období. Jde o lokality:  

  • Ještěd
  • Centrum Liberce (v přípravě)

Ještěd

Lokalita Ještěd se nachází v oblasti Ještědsko-kozákovského hřbetu, jihozápadně od centra města Liberce, v Paseckém hřbetě, jenž sousedí na východě s Libereckou kotlinou (Žitavská pánev), na jihozápadě s Kotelskou vrchovinou (Ralská pahorkatina), na severu s Kryštofovými hřbety (Ještědsko-kozákovský hřbet) a na jihovýchodě s Rašovským hřbetem (Ještědsko-kozákovský hřbet). Celá lokalita se nachází v území Přírodního parku Ještěd, kromě Naučné stezky Padáky – Ještědský paradox. V Přírodním parku Ještěd se kromě naučných stezek nacházejí i dvě přírodní památky. Stezky jsou lemovány množstvím informačních tabulí.

Vrcholu Ještědu lze dosáhnout pěšky využitím turistických tras a naučných stezek, kabinovou lanovou dráhou nebo autem na parkoviště Ještědka a poté pěšky po silnici k vrcholu. Pro účely výuky je autory doporučeno využít lanové dráhy z Horního Hanychova na vrchol Ještědu nebo s ohledem na počasí, finance, časové možnosti či fyzickou kondici žáků zvolit náročnější trasu výstupu. Terénní výuka v lokalitě Ještěd zahrnuje celkově pět tras, pět variací pořadí a složení celkového počtu osmi stanovišť k výběru. Je tedy možné přizpůsobit výuku požadavkům a možnostem jednotlivých škol. Všechny trasy zahrnují stanoviště Horní Hanychov, konečnou stanici tramvaje č. 3, a vrchol Ještědu. Časová náročnost všech pěti tras které jsou v rámci projektu k dispozici, činí 5-7 hod. a délka tras je 7-11,5 km.