Skip to main content

 

— Poznej svů Liberec team
Vítejte na stránkách
Centra terénní výuky v Liberci

Centrum spadá pod Katedru geografie Technické univerzity v Liberci a jeho činnost je podpořena v rámci projektu Učitelem moderně a odborně. Centrum se zaměřuje na komplexní zajíštění zeměpisných/geografických vzdělávacích aktivit v terénu opřených o moderní metodiku. Centrum Vám nabízí dva typy aktivit, a to projekt terénní výuky Poznej svůj Liberec a geocaching.